Legacy B2 PART 2

Учебник по английски език за 12. клас с интензивно изучаване на чужд език (профилирана подготовка)

Компоненти за ученика
  • Legacy B2 Part 2 Student's Book
Компоненти за учителя
  • Legacy B2 Part 2 Student's Book 
  • Legacy B2 Part 2 Teacher's Book 
  • Legacy B2 Part 2 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy B2 Part 2 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM