Legacy BG A2

Учебник по английски език като втори чужд език в 11. клас и 12. клас (общообразователна подготовка)

Компоненти за ученика
  • Legacy BG A2 Student's Book - 28.83 лв. 
  • Legacy BG A2 Workbook & Grammar in Use - 15.30 лв
Компоненти за учителя
  • Legacy BG A2 Student's Book 
  • Legacy BG A2 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy BG A2 Teacher's Book 
  • Legacy BG A2 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy BG A2 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy BG A2 Interactive Whiteboard Software