Legacy BG A1

Учебник по английски език като втори чужд език в 9. клас и 10. клас

Компоненти за ученика
  • Legacy BG A1 Student's Book - 28.83 лв. 
  • Legacy BG A1 Workbook & Grammar in Use - 15.30 лв.
Компоненти за учителя
  • Legacy BG A1 Student's Book 
  • Legacy BG A1 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy BG A1 Teacher's Book 
  • Legacy BG A1 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy BG A1 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy BG A1 Interactive Whiteboard Software