Legacy B2.1

Учебник по английски език за 11. клас и 12 клас с интензивно изучаване на чужд език (общообразователна подготовка)

Компоненти за ученика
  • Legacy B2.1 Student's Book - 31.76 лв. 
  • Legacy B2.1 Workbook & Grammar in Use - 18.24 лв.
Компоненти за учителя
  • Legacy B2.1 Student's Book 
  • Legacy B2.1 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy B2.1 Teacher's Book 
  • Legacy B2.1 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy B2.1 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy B2.1 Interactive Whiteboard Software