Legacy B1 PART 2

Учебник по английски език за 10. клас с интензивно изучаване на чужд език/втори учебен срок на 11. клас и 12. клас с разширено изучаване на чужд език

Компоненти за ученика
  • Legacy B1 Part 2 Student's Book - 28.83 лв. 
  • Legacy B1 Part 2 Workbook & Grammar in Use - 17.06 лв.
Компоненти за учителя
  • Legacy B1 Part 2 Student's Book 
  • Legacy B1 Part 2 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy B1 Part 2 Teacher's Book 
  • Legacy B1 Part 2 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy B1 Part 2 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy B1 Part 2 Interactive Whiteboard Software