Legacy B1 PART 1

Учебник по английски език за 9. клас с интензивно изучаване на чужд език/10. клас и първи учебен срок на 11. клас с разширено изучаване на чужд език/10. клас на професионалните паралелки с разширено изучаване на чужд език

Компоненти за ученика
  • Legacy B1 Part 1 Student's Book - 28.83 лв. 
  • Legacy B1 Part 1 Workbook & Grammar in Use - 17.06 лв.
Компоненти за учителя
  • Legacy B1 Part 1 Student's Book 
  • Legacy B1 Part 1 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy B1 Part 1 Teacher's Book 
  • Legacy B1 Part 1 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy B1 Part 1 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy B1 Part 1 Interactive Whiteboard Software