Legacy A2

Учебник по английски език за 8.клас с интензивно изучаване на чужд език/8. клас с разширено изучаване на чужд език

Компоненти за ученика
  • Legacy A2 Student's Book - 28.83 лв. 
  • Legacy A2 Workbook & Grammar in Use - 15.30 лв.
Компоненти за учителя
  • Legacy A1 Student's Book 
  • Legacy A1 Workbook & Grammar in Use 
  • Legacy A1 Teacher's Book 
  • Legacy A1 Class CDs (Set of 5)
  • Legacy A1 Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Legacy A1 Interactive Whiteboard Software