• Current Съгласие за обработка на лични данни
  • Данни за училището
  • Заявка
  • Преглед
  • Приключване

Съгласие за обработка на лични данни

Въведение

Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR), Вашето съгласие е необходимо за събирането и обработването на личните Ви данни. Ние сме задължени да Ви информираме за целите и начините на обработване на Вашата информация.

Лични данни, цели и правни основания

Събираме и обработваме лични данни за предоставяне на услуги, обработка на плащания, комуникация и подобряване на услугите. Вашите данни се обработват на основание на съгласие, договор, правно задължение или законен интерес.

Вашите права

Имате право на информация, достъп, поправка, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост на данните и възражение спрямо обработването на Вашите данни.

Отказ от обработка на данни

Вие имате право да откажете обработването на Вашите лични данни. Ако желаете да го направите, моля, свържете се с нас на expresspublishingbg@gmail.com.

Съгласие

С Вашето съгласие, Вие потвърждавате, че сте запознати с нашата политика за защита на личните данни и се съгласявате с обработването на Вашите данни.