Новини

Избор на учебници за 3. и 7. клас


Уважаеми колеги, Представяме Ви Smiles for Bulgaria за 3. клас и Blaze for Bulgaria за 7. клас. Учебниците са придружени от софтуер за интерактивна бяла дъска, интерактивен електронен вариант в платформата Express DigiBooks (само за Blaze for Bulgaria) и електронно четим flipbook вариант, които ги правят изключително подходящи както за работа в реална училищна обстановка, така и за обучение от разстояние в електронна среда!

Последвайте линка, за да разгледате електронно четимите flipbook учебници: https://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books