Новини

INTERVENG


Уважаеми колеги, На тези от вас, които работят с Career Paths, предлагаме възможността да станат партньори на ЕPIQ Аssessment и да придобият статут на център за сертифициране на английски език за професионални цели. Сертифицирането може да се осъществи по два независими един от друг варианта. Единият начин е чрез създаването на портфолио и получаването на международен Certificate of Attendance. Портфолиото предполага изпълнението на 21 викторини, 3 теста, 9 задачи за писане и 3 задачи за говорене. Другият начин е чрез полагането на изпит и получаването на международен Certificate of Examination. Таксата за сертифицирането чрез портфолио е 30 лева и се заплаща при започване на работата по портфолиото. Таксата за полагане на изпита за международен сертификат ще бъде определена допълнително. За повече информация може да посетите следния линк: https://interveng.com/. И двата серификата се издават съвместно с University of Greenwich във Великобритания.
XMA Header Image
International Vocational English
interveng.com