Новини

ЗАЯВКА и ДОГОВОР за закупуване на учебници и учебни тетрадки за учебната 2019-2020 година


Моля, изпращайте заявката на посочената електронна поща и три копия на договора (без номер и дата) с мокър печат и подпис  на посочения адрес. Благодарим!