Каталог

Upstream for Bulgaria

Upstream for Bulgaria e предназначен за часовете по задължителна подготовка в VIII клас с интензивно изучаване на английски език.

Разработен е в съответствие с учебната програма по английски език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, съвременната проблематика на методиката на чуждоезиковото обучение и принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Съдържа теми, съобразени в максимална степен с интересите на съвременното поколение тийнейджъри, предлага систематично развиване на четирите основни езикови умения на учениците – слушане, четене, говорене и писане, и осигурява задълбочени знания за езика като система - лексика и граматика.

Upstream for Bulgaria гарантира на учениците успешно представяне на външното оценяване по английски език в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език.

Компоненти за ученика

 • Student’s Book (Upstream for Bulgaria Part 1) 
 • Цена: 27.34 лв
 • Student’s Pack (с отделна Grammar Book) (Upstream for Bulgaria Parts 2 & 3)
 • Цена: 27.34 лв (за всяко ниво)
 • Workbook (с вградена Grammar Book) (Upstream for Bulgaria Part 1)
 • Цена: 14.56 лв
 • Workbook (Upstream for Bulgaria Parts 2 & 3)
 • Цена: 14.56 лв (за всяко ниво)
 • Student’s Audio CDs (свалят се безплатно от интернет страницата)
 • My Language Portfolio (сваля се безплатно от интернет страницата

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област!

Компоненти за учителя

 • Student’s Book (Upstream for Bulgaria Part 1)
 • Student’s Pack (с отделна Grammar Book) (Upstream for Bulgaria Parts 2 & 3)
 • Workbook (с вградена Grammar Book) (Upstream for Bulgaria Part 1)
 • Workbook (Upstream for Bulgaria Parts 2 & 3)
 • Teacher’s Book
 • Class Audio CDs
 • Test Booklet CD-ROMs
 • Interactive Whiteboard Software
 • Test Generator (сваля се безплатно от интернет страницата)
 • Final Tests (свалят се безпалтно от интернет страницата)
 • Extra Vocabulary Exercises (за Upstream for Bulgaria Parts 2 & 3 ) (свалят се безплатно от интернет страницата)