Каталог

Legacy, Levels A1, A2 & B1.1. Учебник в три части за постигане на ниво B1.1 по ОЕЕР за 8 клас с интензивно изучаване на чужд език и за 8 и 9 клас с разширено изучаване на чужд език.Компоненти за ученика

 • Student's Book
 • Цена: 27,34 лв
 • Workbook & Grammar in Use
 • Цена: 14,56 лв
 • ie-Book
 • Цена: 6,40 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя:

 • Student's Book
 • Workbook & Grammar in Use
 • Teacher's Book
 • Class CDs
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Interactive Whiteboard Software