Каталог

Legacy for Bulgaria (A1, A2)

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧЕНИКА:

  • STUDENT'S BOOK

ЦЕНА: 27,34 лв

  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE

ЦЕНА: 14,56 лв

  • ieBOOK

ЦЕНА: 6,40 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧИТЕЛЯ:

  • STUDENT'S BOOK
  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE
  • TEACHER'S BOOK
  • CLASS CDs
  • TEACHER'S RESOURCE PACK & TESTS CD-ROM
  • INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWAREBrowse through the Legacy for Bulgaria leaflet !