Каталог

Legacy for Bulgaria, Levels A1 & А2. Учебник в две части за постигане на ниво А2 по ОЕЕР за 8, 9 и 10 клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Компоненти за ученика

 • Student's Book
 • Цена: 28,78 лв
 • Workbook & Grammar in Use
 • Цена: 15,34 лв
 • ie-Book
 • Цена: 6,40 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

Компоненти за учителя:

 • Student's Book
 • Workbook & Grammar in Use
 • Teacher's Book
 • Class CDs
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Interactive Whiteboard Software