Каталог

Legacy BG Level A1

Учебник за постигане на ниво А1 по ОЕЕР за втори чужд език в 9 и 10 клас.


КОМПОНЕНТИ ЗА УЧЕНИКА:

  • STUDENT'S BOOK

ЦЕНА: 27,34 лв

  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE

ЦЕНА: 14,56 лв

 

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧИТЕЛЯ:

  • STUDENT'S BOOK
  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE
  • TEACHER'S BOOK
  • CLASS CDs
  • TEACHER'S RESOURCE PACK & TESTS CD-ROM
  • INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE