Каталог

Legacy, Level B2, Part 1 & Part 2

Учебник в две части за постигане на ниво B2 по ОЕЕР за профилирана подготовка в 11 и 12 клас.

Компоненти за ученика

  • Student's Book (with DigiBooks App)
  • Цена: 37.47 лв.

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! Компоненти за учителя:

  • Student's Book (with DigiBooks App)
  • Teacher's Book
  • Class CDs
  • Teacher's Resource Pack & Tests