Каталог

Legacy, Level B2.1

Учебен комплект за постигане на ниво B2.1 по ОЕЕР за 11 и 12 клас с интензивно изучаване на английски език.


Компоненти за ученика

  • Student's Book (with DigiBooks App)
  • Цена: 30.44 лв.
  • Workbook & Grammar in Use (with DigiBooks App)
  • Цена: 17.49 лв.

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 
Компоненти за учителя:

  • Student's Book (with DigiBooks App)
  • Workbook & Grammar in Use (with DigiBooks App)
  • Teacher's Book
  • Class CDs
  • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
  • Interactive Whiteboard Software