Каталог

Legacy Part One & Part Two Level B1

Учебник в две части за постигане на ниво B1 по ОЕЕР за първи чужд език в 9 и 10 клас по учебен план с интензивно изучаване на английски език и за първи чужд език в 10, 11, 12 клас по учебен план с разширено изучаване на английски език)

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧЕНИКА:

  • STUDENT'S BOOK

ЦЕНА: 30.13 лв

  • WORKBOOK

ЦЕНА: 17.65 лв

  • ieBOOK

ЦЕНА: 6,40 лв.

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

 

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧИТЕЛЯ:

  • STUDENT'S BOOK
  • WORKBOOK
  • TEACHER'S BOOK
  • CLASS CDs
  • TEACHER'S RESOURCE PACK & TESTS CD-ROM
  • INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE