Каталог

Blaze for Bulgaria, 5th Grade

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧЕНИКА:

  • STUDENT’S BOOK

ЦЕНА: 18,46 лв

  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE

ЦЕНА: 14,11 лв

  • GRAMMAR BOOK

ЦЕНА: 11,76 лв

 

Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област! 

 

КОМПОНЕНТИ ЗА УЧИТЕЛЯ:

  • STUDENT'S BOOK
  • TEACHER'S BOOK
  • WORKBOOK & GRAMMAR IN USE
  • GRAMMAR BOOK
  • CLASS CDs (SET OF 5)
  • TEST BOOKLET CD-ROMBrowse through the Blaze leaflet - our new, stylish and stimulating coursebook for the 5th grade!