Каталог

Прогимназиален етап

Access е учебна система по английски език, разработена съобразно нуждите, възможностите и интересите на тийнейджърите.

Серията предлага интегрирано развиване на четирите основни речеви умения: слушане, четене, говорене и писане, както и систематично развиване на знанията на учениците по граматика и лексика. Access следва принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Всяко ниво на Access може да бъде покрито в рамките на 90-120 учебни часа с възможност за повече учебни часове при използването на Grammar Book и включените в Interactive Whitеboard Software допълнителни учебни материали. Границата между предложения минимален и съответно максимален брой учебни часове е доста голяма, поради факта, че има възможност работните тетрадки да се ползват за работа в клас или предимно за домашна работа.

 

 
 

Компоненти за ученика

 • Student’s Pack (Student's Book, Grammar Book, Audio CD)
 • Цена: 37.38 лв
 • Workbook
 • Цена: Access 1 - 17.90 лв; Access 2 - 18.82 лв; Access 3 – 19.68 лв; Access 4 – 20.58 лв
 • Grammar Book
 • Цена: Access 1 - 13.78 лв; Access 2 – 14.70 лв; Access 3 – 15.60 лв; Access 4 – 16.40 лв
 • ie-Book
 • Цена: 6.40 лв
 • My Language Portfolio (сваля се безплатно от интернет страницата)


Забележка: За информация относно системата ни от търговски отстъпки се обръщайте към представителя ни за съответната област!

Компоненти за учителя

 • Teacher’s Book (interleaved)
 • Workbook
 • Grammar Book
 • Grammar Book Key
 • Teacher’s Resource Pack & Tests
 • Test Booklet
 • Access 1-4 Grammar Test Booklet
 • Class Audio CDs
 • Interactive Whiteboard Software