Каталог

Wishes

Wishes е съвременна система по английски език в две части, която предлага солидна подготовка за изпита FCE .

Двете части на системата са взаимозаменяеми. С други думи, не е задължително да се покрие първото ниво на Wishes, за да се продължи с второто. Използването на двете части на серията, или съответно само на първата или само на втората, зависи в голяма степен от това с каква продължителност ще бъде подготовката за изпита и, естествено, от това какви са нуждите и възможностите на учениците. Например, в частни езикови школи и центрове е възможно Wishes B2.1 да се покрие по време на летен интензивен курс по английски език (особено в случаите, когат учениците имат нужда от допълнително обучение преди да започнат същинската подготовка за изпита), а Wishes B2.2 – по време на учебната година, веднага след вече реализираното лятно обучение.

Във всяко ниво на Wishes са поместени полезни за учениците приложения – предлози, фразови глаголи, допълнителни езикови задачи по граматика и лексика (Grammar Exercises, Vocabulary Multiple Choice Tasks, Sentence Transformations, Word Formation Exercises), както и ясни граматически правила, илюстрирани с много примери.

Пълноцветните работни тетрадки и Interactive Whiteboard Software допринасят за пълноценната подготовка на учениците за изпита.