Каталог

Access

Access е учебна система по английски език, разработена съобразно нуждите, възможностите и интересите на тийнейджърите.

Серията предлага интегрирано развиване на четирите основни речеви умения: слушане, четене, говорене и писане, както и систематично развиване на знанията на учениците по граматика и лексика. Access следва принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

От интернет страницата на Express Publishing - България, всеки ученик може да изтегли безплатно My Language Portfolio и аудио записите за ученика.

Всяко ниво на Access може да бъде покрито в рамките на 90-120 учебни часа с възможност за повече учебни часове при използването на Grammar Book и включените в Interactive Whitеboard Software допълнителни учебни материали. Границата между предложения минимален и съответно максимален брой учебни часове е доста голяма, поради факта, че има възможност работните тетрадки да се ползват за работа в клас или предимно за домашна работа.